Νέα τεχνική αντιμετωπίζει επιτυχώς την υποτροπή καρκίνου στον προστάτη!

, , Comments Off on Νέα τεχνική αντιμετωπίζει επιτυχώς την υποτροπή καρκίνου στον προστάτη!

Στο 35ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Παρεμβατικής Ραδιολογίας ανακοινώθηκε η επιτυχής αντιμετώπιση επανεμφάνισης καρκίνου στον προστάτη με τη χρήση μιας νέου μεθόδου καυτηρίασης ή ψύξης του όγκου. Η τεχνική αυτή, που ονομάζεται καυτηρίαση ή ψύξη μαγνητικής αντήχησης, χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς με ιδιαίτερες περιστάσεις και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η εφαρμογή της περιλαμβάνει την καυτηρίαση των καρκινικών κυττάρων μέσω ακτινών λέιζερ ή, αντίστοιχα, την ψύξη τους μέσω ενός ειδικού αερίου. Και στις δύο περιπτώσεις, η καυτηρίαση ή η ψύξη κατευθύνεται στον καρκινικό ιστό μέσω Μαγνητικής αντήχησης, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή τους ιδιαιτέρως ακριβή. Η μαγνητική αντήχηση ουσιαστικά χαρτογραφεί την πάσχουσα περιοχή, προσδιορίζει το μέγεθος και την εξάπλωση του καρκινικού ιστού και είναι σε θέση να εντοπίσει την επανεμφάνισή του σε πολύ πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες των σχετικών ερευνών η θεραπευτική αυτή προσέγγιση είναι ελάχιστα παρεμβατική και διαφυλάττει τη δυνατότητα διούρησης και της σεξουαλικότητας του ασθενή.

Ο καρκίνος του προστάτη πλήττει περίπου 200.000 ανθρώπους κάθε χρόνο, η πλειονότητα των οποίων είναι ανω των 50 ετών. Η αντιμετώπισή του, που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση, ραδιοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία κ.ά., και καθορίζεται από το μέγεθος του όγκου, την έκτασή του και τη φυσιολογία του ασθενή. Δυστυχώς, περίπου 1 στους πέντε ασθενείς υφίσταται υποτροπή. Η νέα μέθοδος μαγνητικής αντήχησης παράσχει τη δυνατότητα πλήρους και ακριβούς εντοπισμού των όποιων υπότροπων καρκινικών κυττάρων και συνεπώς αυξάνει τις πιθανότητες πλήρους ίασης.