Εξέταση Χημειοευαισθησίας

, , Leave a comment

Η εξέταση χημειοευαισθησίας (Histoculture Drug Response Assay [HDRA]) αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους επιλογής θεραπείας για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου.

Ο καρκίνος δεν αποτελεί απλά μία ασθένεια, αλλά μια ομάδα κυτταρικών ασθενειών, που χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλομορφία. Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισής του είναι η χημειοθεραπεία, η οποία περιλαμβάνει την εισαγωγή huiput στον οργανισμό, κυρίως μέσω χαπιού ή ενδοφλέβιας ένεσης, ειδικών φαρμακευτικών ουσιών που εξοντώνουν τα καρκινικά κύτταρα. Ωστόσο, οι φαρμακευτικές αυτές ουσίες δεν είναι σε θέση να εξοντώσουν κάθε είδος καρκινικών κυττάρων· σε ορισμένα μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, ενώ σε άλλα εντελώς ανίσχυρες.

Για το λόγο αυτό, ορισμένοι ασθενείς υποβάλλονται σε χημειοθεραπευτικές αγωγές που τελικά αποδεικνύονται ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα την εφαρμογή νέων κύκλων χημειοθεραπείας, έως ότου προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συνήθης χημειοθεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου περιλαμβάνει την εφαρμογή πρωτοκόλλων, βάσει τον οποίων κάθε ασθενής λαμβάνει μία δεδομένη αγωγή ανάλογα με τον τύπο καρκίνου από τον οποίο πάσχει, την εμπειρία του θεράποντος ιατρού καθώς και τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του ασθενή. Δυστυχώς, όμως, αυτή η μέθοδος βασίζεται ουσιαστικά σε εύλογες υποθέσεις του ιατρού που συχνά, όμως, αποδεικνύονται, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο, ανακριβείς.

Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για τον οργανισμό του ασθενή, λόγω των πολλαπλών παρενεργειών που επιφέρει κάθε κύκλος χημειοθεραπείας στο σώμα του. Οι παρενέργειες αυτές είναι αναπόφευκτες καθώς οι φαρμακευτικές ουσίες εξοντώνουν, εκτός από τα καρκινικά, και υγιή κύτταρα. Παράλληλα, οι επάλληλοι κύκλοι χημειοθεραπείας επιφορτίζουν συναισθηματικά και ψυχολογικά τον ασθενή και κουράζουν το οικογενειακό του περιβάλλον. Επίσης, είναι πιθανό ο όγκος να αναπτύξει μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα έναντι της χημειοθεραπείας, καθιστώντας δυσχερή την αντιμετώπισή του ακόμη και όταν διοχετευθεί στον οργανισμό μια πιο κατάλληλη φαρμακευτική ουσία.

Η εξέταση χημειοευαισθησίας έχει συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Μέσω της εξέτασης αυτής, προσδιορίζεται ευθύς εξ αρχής ποιες φαρμακευτικές ουσίες αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τον συγκεκριμένο καρκινικό όγκο, λυτρώνοντας τον ασθενή από ανεπιτυχείς και αναποτελεσματικές χημειοθεραπείες. Η εν λόγω εξέταση είναι σε θέση να προσδιορίσει την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα του όγκου στις χημειοθεραπευτικές ουσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στο θεράποντα ιατρό να επιλέξει εξ αρχής την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε και εγκρίθηκε η εφαρμογή της συγκεκριμένης εξέτασης στις Η.Π.Α., υπολογιζόταν πως οι διάφορες χημειοθεραπευτικές ουσίες δρούσαν αποτελεσματικά μόλις στο 10 με 20% των ασθενών στους οποίους χορηγούνταν. Αντιθέτως, το HDRA επιτρέπει στο θεράποντα ιατρό να επιλέξει εκ των προτέρων την αγωγή που είναι πιο πιθανό να δράσει αποτελεσματικά ενάντια του όγκου ενός συγκεκριμένου ασθενή. Ας υπογραμμιστεί πως το HDRA μπορεί να υποδείξει διαφορετική χημειοθεραπευτική αγωγή ως κατάλληλη για δύο ασθενείς που πάσχουν από την ίδια μορφή καρκίνου. Έχει υπολογιστεί πως μια μορφή καρκίνου μπορεί να παρουσιάζει από 2 ως και 1000 φορές μεγαλύτερη ή μικρότερη ευαισθησία σε κάποια φαρμακευτική ουσία από ασθενή σε ασθενή.

Η εξέταση διενεργείται ως εξής: αφού εντοπιστεί η θέση του καρκινικού όγκου, αφαιρείται χειρουργικά από αυτόν ένα μικρό τμήμα παθογόνου ιστού (περί το 1mm3). Ο καρκινικός ιστός υφίσταται, εν συνεχεία, μια ειδική διαδικασία που αποσκοπεί στην απομόνωση ομάδων καρκινικών κυττάρων. Τα καρκινικά αυτά κύτταρα καλλιεργούνται υπό την επίδραση διαφόρων ειδικών χημειοθεραπευτικών φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου. Κατά την καλλιέργειά τους, εξετάζεται ποιο από αυτά τα φάρμακα, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, καταπολεμά αποτελεσματικότερα την ανάπτυξή τους.

Το HDRA έχει αποδειχτεί, σύμφωνα με πορίσματα διεθνών ερευνών, εξαιρετικά αποτελεσματικό: το ποσοστό αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας ασθενών που πέρασαν από εξέταση χημειοευαισθησίας σε σχέση με ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη εξέταση αγγίζει το 8/1, ποσοστό αξιοσημείωτα υψηλό. Αντίστοιχα οφέλη παρατηρήθηκαν τόσο στην ψυχολογία των ασθενών, όσο και των οικείων τους, λόγω της βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς που προέκυψε από τη μειωμένη χρονική διάρκεια της θεραπείας και από το κατά πολύ χαμηλότερο συνολικό κόστος της αγωγής.

Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση στην οποία η εξέταση δεν υποδεικνύει κανένα φάρμακο ή φαρμακευτικό συνδυασμό ως κατάλληλο ή αποτελεσματικό για κάποιο συγκεκριμένο ασθενή, οπότε ο ασθενής μπορεί να επιλέξει να μην υποβληθεί καθόλου σε χημειοθεραπεία, διατηρώντας την ποιότητα της καθημερινότητάς του και μειώνοντας το κόστος περίθαλψης.

Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα πορίσματα της εξέτασης σπάνια απαιτεί περισσότερες από μία εβδομάδα.
 

Leave a Reply